Ponuka

Produkty a riešenia založené na free a opensource softvéri

Emailové servery

Servery pre príjem a posielanie pošty cez internet. Pošta je filtrovaná cez antispam a antivirusové programy. Prístup užívateľov k pošte riešený cez webmail alebo klasických emailových klientov. 

  • smtp
  • imap/pop3
  • webmail
  • antispam
  • antivirus

VPN Servery

VPN servery pre bezpečné pripojenie vzdialených počítačov do firemných sietí, prípadne bezpečné prepojenie fyzicky oddelených lokálnych sietí cez internet. 

 

 

 

 

Súborové servery Samba

Súborové servery založené na populárnom protokole CIFS/SMB pre zdieľanie dát v sieťach so stanicami windows. Umožňujú riadiť prístup užívateľov k dátam. 

 

 

 

Proxy servery a firewally

Proxy servery a firewally pre riadenie prístupu užívateľov do internetu a ochranu sietí a serverov pred útokmi z internetu. Umožňujú vytvárať štatistiky prístupov, blokovať prístup do internetu alebo filtrovať prevádzku.